Enkelt att skicka SMS


Skicka SMS-meddelanden

Med Omnigate kan SMS-meddelanden skickas direkt från den inbyggda webbklienten eller från företagets e-postsystem. Ett SMS skickas lika enkelt som ett vanligt e-postmeddelande. Användaren adresserar sitt meddelande med mobiltelefonnumret och adresstypen "sms" enligt 070123456#sms@domain.se eller 070123456@domain.se. Mobiltelefonadressen läggs upp i adressboken som en vanlig e-postadress eller i webb klienten. Omnigate fungerar integrerat med de vanligaste e-post-systemen på marknaden, t ex Microsoft Exchange, Lotus Notes/Domino och Novell GroupWise eller annat SMTP-baserat system.


Kort instruktionsfilm här..

Outlook Mobile Services
Med Omnigate kan du skicka sms till mobiltelefoner direkt via den inbyggda mobilklienten i Outlook 2010 och 2007. Ingenting behöver laddas ner eller installeras eftersom Outlook har en inbyggd funktion för att skicka sms. Mer information om Outlook Mobile Services finns här..

Inbyggda e-postgateways för transparent integration
Omnigate fungerar med Microsoft Exchange Server,  Lotus Notes/Domino, Novell GroupWise, POP3 och SMTP-baserade e-postsystem. Omnigate kan fungera parallellt med ett eller flera olika e-postsystem, detta för företag som lever i en blandad miljö eller smidigt vill byta till ett annat e-postsystem.Att skicka ett SMS är lika enkelt som att skicka ett vanligt e-postmeddelande.

Inkommande SMS
Genom att koppla en GSM-terminal eller via en SMS TCP/IP-access direkt till Omnigateservern kan SMS-meddelanden tas emot och skickas vidare till en e-postmottagare inom företaget, precis som ett vanligt e-postmeddelande.

I Omnigate definieras vem som skall få ett inkommande SMS. I en lista läggs t ex förkortningar eller anknytningsnummer upp, dessa anges som alias till en e-postadress. Det går alltid att skicka ett SMS med adressen som ett vanligt e-postmeddelande utan att ett alias behöver läggas upp. Tekniskt tolkar Omnigate det första som står i ett inkommande SMS-meddelande (före mellanslag) och matchar det mot en upplagd aliasadress som i sin tur pekar på en e-postadress.
 
SMS larm och övervakning
Koppla ihop med befintligt larm- eller övervakningssystem
Det finns många olika sätt att koppla ihop ett larmsystem med våra SMS moduler. Vissa system kan skicka E-Mail och andra kan starta ett program när något inträffar. 

Om GSM-terminal används för att skicka SMS så kan Omnigate kontrollera att terminalen har GSM täckning. Om den skulle sakna täckning eller anslutning går ett e-postlarm till angiven e-postadress. Kommer täckningen tillbaka så skickas ett meddelande att förbindelsen är uppe.

Omnigate finns installerat tillsammans med tex TNG Unicenter, HP Open view,  Securitas Securimaster mfl.
Kontakta oss för att diskutera hur bästa lösningen ser ut i ert fall.
 

Enkel att integrera


Integration med andra system
Via Omnigates API (application program interface) kan Omnigate integreras med andra datasystem.
Via API-gränsnittet nås alla funktioner i Omnigate.
Med Omnigate kan SMS och e-postfunktionalitet enkelt adderas till befintligt system.

SMS kommunikationsvägar

Omnigate kan skicka SMS på två sätt.
-  Via TCP/IP-access till GSM operatör. Omnigate stödjer TCP/IP förbindelse till Telia (Telia SMS företag), Telenor (SMS Pro), Tele2 och direkt via Advox, samt till ett stort antal operatörer i världen.
-  Via GSM-terminal (med ett sim-kort) kopplad direkt på com-porten på Omnigate-servern.

När det är viktigt att SMS meddelanden når fram
Omnigate kan installeras på en eller flera paralella datorer för redundans och för ökad prestanda, där SMS trafiken fördelas mellan de uppsatta maskinerna. Om någon av datorerna skulle vara ur drift, så tar den andra maskinen automatiskt över all trafik. 

På en enskild Omnigate server kan dubbla förbindelse sättas upp t.ex både TCP/IP access och GSM-Terminal. Så att om t.ex TCP/IP förbindelsen är nere så skickas SMS trafiken via GSM-terminalen. 
Advox kan numera även tillhandahålla ett backup tcp/ip accessavtal för de som vill komplettera sin GSM-terminal eller TCP/IP access med en backup SMS access, detta kan vara ett enkelt sätt att öka säkerheten i SMS trafiken.

Webb SMS interface
Omnigates webb interface kan integreras i företagets intranät. Via en webbsida skickar man snabbt och enkelt SMS- och Minicall Text meddelanden till enskilda eller grupper av individer. Mottagare kan väljas från en personlig eller en företagsgemensam adressbok. Det finns också en snabbvalslista med senast använda mottagare. Funktioner som långa SMS och Flash SMS är lätta att välja. I grunden för Webb SMS modulen finns en SQL-databas. SQL-databasen kan anropas för tex integration med andra program.

Skriv bara in ett telefonnummer eller välj en mottagare ur adressboken för att skicka ett SMS.
 
Tekniska specifikationer

Plattform
Omnigate 7 är skrivet för och fungerar under Windows Server, 2003, 2008 och 2012 
SMS kommunikation.

Uppkoppling till mobiloperatör kan ske via TCP/IP eller via GSM-terminal ansluten direkt på servern. Omnigate kan hantera stora mängder SMS per sekund (via tcp/ip), behövs väldigt stora mängder SMS skickas kan flera parallella Omnigate servrar sättas upp.

Licensiering
Omnigate licenseras på antal användare:  2, 5, 10, 25, 100 .. 5000, etc. Detta är t.ex namngivna e-postadresser.

Ladda hem och pröva direkt
Omnigate SMS server kan laddas hem här.. Det går att skicka SMS direkt efter installationen via tcp/ip. Man behöver bara ansöka om ett testkonto hos Advox.

Omnigate Funktioner

Omnigate SMS servrar

SMS Server

SMS Central

Mitel CMG

Funktioner      
E-post till SMS X X X
SMS till e-post X X X
Applikation till SMS (API nedan) X X X
SMS till applikation (API nedan) X X X
Trådad / dubbelriktad SMS dialog X X X
Advox WebbSMS-klient X X -
Outlook Mobile Service X X X
Inkommande SMS styrning Tillägg X X
SMS Autorespons Tillägg X X
Inkommande SMS tracking / diarie Tillägg X Tillägg
Larmtelefon tids-schema Tillägg X -
       
Aastra / CMG integration      
Aastra CMG Now - - X
Aastra CMG Visit - - X
Aastra CMG Voice - - X
Aastra CMG Office Web - - X
Aastra Onebox - - X
Aastra Solidus - - X
       
API (application program interface)      
SMTP X X X
FIL X X X
SQL Tillägg X X
http Tillägg X Tillägg
Webservice Tillägg X Tillägg
Telnet TCP api Tillägg X Tillägg
       
Säkerhet      
Fallback X X X
Redundans / Failover X X X
IP-adresskontroll X X X
Avsändarautentisering X X X
Kontodebitering administration - X Tillägg
Prepay kontohantering - X Tillägg
Avsändarnummer hantering - X X
       
Rapporter      
Logg och trafikrapporter X X X
SQL Rapportgenerator - X X
Rapport och Debiteringsmodul - X X
TeleOpit integration - X X
       
SMS Kommunikation      
TCP/IP till Svenska operatörer      
Telia SMS Företag X X X
Telenor SMS Pro X X X
Tele2 X X X
Advox SMS tjänst X X X
GSM Terminal X X X
Analogt modem X X X
       
SMS operatörsprotokoll      
SMPP X X X
CIMD2 X X X
HTTP X X X

Omnigate funktionsbeskrivning

E-post till SMS

Med Omnigate kan SMS-meddelanden skickas direkt från det vanliga e-postsystemet, på samma sätt som ett vanligt e-postmeddelande. Användaren adresserar sitt meddelande med mottagarens mobilnummer till en upplagd subdomän, till exempel ”sms" enligt 070123456@sms.domain.se. Meddelandet skapas sedan från rubrikraden och sedan själva meddelandet. Skulle meddelandet vara längre än 160 tecken, så kan det automatiskt delas upp i delar om 160 tecken (se konkatinerat SMS nedan). Användaren kan även skicka till en grupp mottagare precis som ett vanligt e-postmeddelande.

Omnigate fungerar integrerat med de vanligaste e-post-systemen på marknaden, t ex Microsoft Exchange, Lotus Notes/Domino och Novell GroupWise eller annat SMTP-baserat system. Via Outlook mobile service kan användaren enkelt skicka SMS från Outlook 2007 och 2010, se beskrivning nedan.
Som avsändare i skickat SMS meddelandet står antingen det konto som man har hos en operatör (tcp/ip konto) alternativt mobilnumret på simkortet i använd GSM-terminal. Vid användandet av tcp/ip konto så kan man i Omnigate sätta avsändaradressen (om operatören tillåter detta). Då kan man till exempel ange avsändarens personliga mobilnummer, och då kommer eventuella svar hamnar i avsändarens mobiltelefon. Eller så sätter man ett unikt mobilnummer (virtuellt nummer) för varje avsändare på företaget, som man sedan i Omnigate matchar mot avsändarens e-postadress. Då kommer svar att komma tillbaka som ett e-postmeddelande till respektive avsändare. Denna funktionalitet går att förfina, läs nedan om trådad / dubbelriktade SMS dialog och inkommande SMS styrning.

 

SMS till e-post

I Omnigate så kan man definiera vilken e-postadress som skall få ett inkommande SMS. Definitionen kan antingen ske i en SQL databas eller i en alias-fil. Inkommande SMS kan hanteras på två olika sätt:
 
1) Unikt nummer, via tcp/ip, ett dedicerat mobilnummer sätts upp hos sin SMS operatör. Det kan ske på två olika sätt, antingen ett unikt nummer per användare eller ett nummer där varje användare får en tilläggsiffra till befintligt nummer, till exempel: 0701-23456 => 0701-234561, 0701-234562 och så vidare. Numren matchas mot användarnas e-postadresser, alternativt mot poster i en SQL databas. Obs, denna funktionalitet kan variera mellan olika SMS operatörer.
 
2) Delat nummer antingen via tcp/ip eller GSM-terminal. Då anges en primär mottagande e-postadress som tar emot o-adresserade SMS för att sedan manuellt fördela ut dem till respektive mottagare.
För att skicka in ett SMS till en enskild mottagare så kan avsändaren ange ett ”sorterings ord” först i varje meddelande (och sedan själva meddelandet), det kan till exempel vara ett namn eller ett anknytningsnummer. I Omnigate har man då angivit med vilken mottagare som skall matchas med ett visst ”sorterings ord”.
 
Det finns även en tredje metod, en semiautomatisk matchning, Omnigate håller alltid reda på vem (e-postadress) som senast skickade ett SMS till ett visst mobiltelefonnummer, om detta mobilnummer skickar in ett SMS (svarar på utskickat meddelande eller skickar ett helt nytt meddelande) så kan man välja om meddelandet automatiskt skall skickas till den senast matchande e-postadressen.
 

Applikations integration med SMS (API)

I Omnigate finns en flera olika metoder att integrera SMS funktionalitet med andra programvaror. En fördel med att använda Omnigate som sin SMS kommunikations komponent är att andra programvaror kan utnyttja det faktum att Omnigate är väl beprövad och sköter allt som krävs för en säker och stabil SMS kommunikation. Den enskilde applikationsutvecklaren slipper därmed att hantera problem som exempel köhantering, felhantering omsändningsförsök, olika operatörsprotokoll, failover, redundans, applikations stabilitet mm. Kostnaden för en Omnigate motsvarar ofta relativt få produktutvecklingstimmar, vilket innebär att utvecklaren vinner både tid och funktionspålitlighet.
 
Teckenset
När Omnigate skickar e-post till Sms så används teckensetet Iso-8859-1.

När man kommunicerar med något av våra API’er så kan man även använda andra teckenset.
 
Det vanliga teckensetet för e-post meddelanden i väst-europa. Operatören översätter automatiskt detta teckenset till GSM, innan det skickas ut till mobilerna.
Alla tecken kan inte visas på mobilen. Omnigate försöker lösa det på bästa sätt genom att göra om diakritiska tecken till dess enkla bokstav.
 
Det interna 7-bitars teckenset som används vid kommunikation med mobilerna.
 
Det interna 16-bitars teckenset som används vid kommunikation med mobilerna. Måste användas för att kunna skicka sms på ryska, arabiska, japanska, kinesiska, koreanska.


De olika API (application protocol interface) som kan användas är:
SMTP: Tar emot och omvandlar e-post meddelanden till sms. Kan även ta emot sms och skicka dessa vidare som e-post meddelanden.

FIL
: Skapa en textfil i ett bestämt format i en bestämd katalog. När systemet hittar filen så skickas innehållet iväg som ett sms till angivet nummer. Kan användas både för inkommande och utgående sms. Exempel på hur en fil kan se ut:
From: ADVOX:myaddress@mydomain.com
To: SMS:0705123456@sms
Subject: This is my first Omnigate sms test

SQL: Koppla upp sig till en bestämd databastabell och skicka alla poster i denna eller de som har en bestämd state.
 
http: Ta emot ett http anrop från en applikation eller från en websida och skicka ut ett sms.
Omnigate kan även skicka vidare ett inkommande sms till en webb applikation via http, applikationen kan returnera ett svar direkt eller låta bli.
 
WebService: Ett WebService API för att skicka och ta emot sms. Funktioner för att skicka sms, läsa av status och ta emot inkommande sms. har även stöd för dialog sms funktionen.
 
Telnet TCP api: Koppla upp sig via ett Telnet script och skicka sms..
 
Kontakta Advox för kompletta API specifikationer.
 

Trådad / dubbelriktad SMS dialog

Vid en sms dialog vet man med säkerhet exakt vilket utskickat sms meddelande som svaret skall kopplas till. Om flera sms med olika ärenden har gått till samma mobil och bara ett svar skickas, så vet man vilket skickat meddelande som svaret hör till. Det enklaste sättet att göra detta är att använda ”långa mobilnummer” det innebär att man lägger till extra siffror på slutet av det ordinarie mobilnumret. Exempel om en användare har mobilnumret 070-123456, så skickar man ett meddelandet till 070-1234561, meddelandet kommer att nå mobilmottagaren precis som vanligt och svarar personen på meddelandet så kommer numret med den extra siffran att finnas i svaret. Denna funktion med långa mobilnummer stöds av alla Svenska operatörer.
 

Inkommande SMS styrning

Ett inkommande sms kan styras till en bestämd tjänst eller person baserat på mottagande nummer (kan även vara ett långt mobilnummer) eller avsändarnummer (man har i förväg definerat vad man skall göra om ett meddelande kommer från en viss avsändare, eller ett prefixord först i meddelandet, används ofta i samband med reklamkampanjer eller TV-program där man delar ett kort nummer.
Mottagande tjänst kan vara en bestämd e-postadress, en http-url, en databastabell, en textfil eller ett tids-schema. Man kan låta det inkommande SMS aktivera olika funktioner, ett vanligt exempel är att starta om en dataserver.
 

SMS Autorespons              

I omnigate kan man sätta upp automatiska SMS svar som skall skickas tillbaka på ett inkommande SMS. Svaret kan bero på antingen 1) från vilket mobilnummer det inkommit till eller 2) vilket mobilnummer det skickats från eller på 3) om det står ett speciellt ord i början på meddelandet.
 

Inkommande SMS tracking / diariehantering                    

Alla inkommande sms kan sparas i en databastabell med ett unikt referensnummer för diariehantering samt att det kan vidaresändas som ett e-postmeddelandet och då märks med detta referensnummer. Kan till exempel användas för felanmälan eller för offentliga SMS-mobilnummer hos myndigheter och kommuner.
 

Larmtelefon tids-schema      

Schemahantering av exempelvis jourtelefoner, där jouren växlas mellan några olika jourmottagare. Ger möjligheten att styra utgående SMS till olika mobilnummer eller grupper av mobilnummer baserat på tidpunkt/klockslag och veckodag. Stödjer rullande scheman som spänner över flera veckor och hanterar även speciella helgdagar.

Advox Webb SMS

I Omnigate kan ett webb interface kan integreras i företagets intranät. Via en webbsida skickar man då snabbt och enkelt SMS meddelanden till enskilda eller grupper av individer. Mottagare kan väljas från en personlig eller en företagsgemensam adressbok. Det finns också en snabbvalslista med senast använda mottagare. I webb applikationen ingår även funktioner som långa SMS (konkatinerade) och flash SMS. I grunden för Webb SMS modulen finns en SQL-databas.
 

Fallback

I omnigate anges den primära (normala) vägen som ett sms meddelande skall skickas, t.ex via ett tcp/ip konto hos en SMS operatör. Skulle det vara problem att ansluta via den primära vägen kan omnigate automatiskt, efter ett antal misslyckade försök, skicka via en sekundär väg. Den sekundära vägen kan vara ett annat tcp/ip konto alternativt en gsm-terminal ansluten till omnigate servern. För större volymer anges normalt ett annat sms tcp/ip konto. En fördel med en gsm-terminal, är att den fungerar även om det skulle vara problem med internet accessen och används därmed med fördel tillsammans med ett övervakningssystem, då larm kan skickas även om tcp/ip förbindelserna är nere.
 

Failover

Failover funktionen fungerar när Omnigate skickar mot en SMS operatör som har flera olika mottagande servrar och som tillåter inloggning till olika ip-adresser, till exempel mot Advox egna SMS tjänst, där det finns SMS-servrar på tre fysiskt olika platser. Fördelen är att trafiken kan fördelas ut på olika servrar vid stora volymer och att man inte beroende av de felkällor som kan finnas för access mot en enda ip-adress (serverhall/colocation)
 

Redundans

Parallella omnigate servrar kan sättas upp internt på företaget och skulle det vara problem med en omnigate server så skickas trafiken automatiskt via den redundanta omnigate servern. För maximal säkerhet kan varje omnigate server konfigureras med fallback funktion.
 

IP-adress kontroll

Ett filter så att bara tillåtna ip-adresser har rätt att skicka sms. För att säkerställa att inte utomstående utnyttjar omnigate servern för att skicka SMS, kan administratören ange vilka ip-adresser som har rätt att kommunicera och skicka SMS via servern.

Avsändarautentisering

Förutom IP-adressen kan administratören även ange vilka e-postadresser som har rätt att skicka SMS. Om aktivt så krävs en autentisering i användarens e-postklient för att få skicka sms via e-post. Förutom säkerhetsskäl kan funktionen användas av kostnadsskäl, dvs om enskilda användare missbrukar SMS funktionen kan deras användning begränsas.

Kontodebitering administration.

Ett antal färdiga rapporter följer med för att ta fram debiteringsunderlag. Passar till organisationer som använder Omnigate som en tjänstplattform mot interna avdelningar eller externa kunder.
Med debiteringsmodulen kan användandet av SMS kontrolleras och debiteras. Modulen kontrollerar om en viss användare har rätt att skicka SMS, hur mycket den får skicka och hur SMS meddelandena skall debiteras. Debitering kan ske mot förskotts betalning ”prepaid” eller i efterskott, med möjlighet till nivåbegränsningar och sättande av kreditgränser. Modulen ger även underlag för interndebitering inom företag, där administratören kan sätta fyra olika debiterings dimensioner, tex bolag, avdelning, kostnadställe och projekt, etc.
 

Prepaid kontodebitering

Debitering kan ske mot förskottsbetalning ”prepaid” med möjligheter till nivåbegränsningar i SMS användandet. Användbart för organisationer där man har betalande kunder eller vill kunna begränsa SMS användandet kan debiteringsnivåer sättas på ett enskilt användarkonto, eller på ett helt företagskonto.
 

Avsändarnummer hantering / Alfanumerisk avsändare.

I Omnigate kan användaren definierar vilket avsändarnummer som används på skickat SMS. Funktionaliteten kan användas för att till exempel sätta en alfanumerisk avsändare, exempel: ”Från Tandläkaren” eller ett mobilnummer dit man vill att eventuella SMS svar skall hamna. För att funktionen skall fungera krävs att SMS operatören stödjer alfanumerisk avsändare och tillåter sina kunder att använda funktionen.
 
För viss funktionalitet i Omnigate Aastra är det en fördel att kunna definiera avsändarnummret då intergration med voicemailsystem kan göras mycket mer användarvänligt.

Logg och trafikrapporter     

En semikolonseparerad textfil som innehåller en rad per sms med tidpunkt samt avsändare och mottagare för alla sms som har skickats. Den kan enkelt läsas av eller importeras till andra program till exempel Excel.
 
Exempel på en post kan se ut enligt:
2010-02-05; 09:24:21.141;OUT;TS0;karl.ek@advox.se;46737452078;102;1;
Datum; tidpunkt; utgående; kommunikationsväg; avsändare; mottagande nummer; antal tecken; antal meddelanden.

SQL Rapportgenerator       

All information runt användandet och kommunikationen lagras i en SQL-databas och kan därmed nås via olika rapportverktyg. En färdig rapportgenerator finns med ett antal fördefinierade rapporter följer med till exempel för att ta fram debiteringsunderlag och olika typer av statistik.

Debiteringsmodul                

Ett antal färdiga rapporter följer med för att ta fram debiteringsunderlag. Passar till organisationer som använder Omnigate som en tjänstplattform mot interna avdelningar eller externa kunder.

Teleopti integration              

Färdiga rapporter finns för att generera debiteringsdata från Omnigate för att direkt kommunicera med Teleopti’s import modul.

SMS kommunikation

Telia SMS Företag              
Telia’s tcp/ip baserade företagstjänst för att skicka och ta emot sms.
 
Telenor SMS Pro                
Telenor’s tcp/ip baserade företagstjänst för att skicka och ta emot sms.
 
Tele2            
Tele2’s tcp/ip baserade företagstjänst för att skicka och ta emot sms.
 
Advox SMS tjänst
Advox tcp/ip baserade företagstjänst för att skicka och ta emot sms.
 
Övriga tcp/ip baserade SMS tjänster         
Omnigate stödjer ett stort antal SMS operatörer och SMS aggrigatörer och deras tcp/ip tjänster. Kontakta Advox för direkt svar för en specifik SMS operatör/tjänst.
 
GSM Terminal                    
En hårdvara (GSM modem), en industri mobiltelefon, som man kopplar till datorns com port eller USB port. I GSM terminalen används ett vanligt sim kort, dvs den får ett eget mobilnummer och kan därmed skicka och ta emot sms.

Minicall Text
Omnigate kan skicka meddelanden till MinicallText mottagare.

SMS operatörsprotokoll

SMPP           
Short message Peer-to-Peer protocol. Ett standardprotokoll för att skicka sms över Internet. Togs fram av irländska bolaget Aldiscon, som numera ingår i Acison. Används av Tele-2.
Här hittar du en protokoll beskrivning: http://www.advox.se/download/protocols/ SMPP_v34.pdf
 
Cimd2           
Computer Interface to Message Distribution protocol. Nokias protokoll för att skicka sms over Internet. Används av Telenor i vissa tillämpningar.
Här hittar du en protokoll beskrivning: http://www.advox.se/download/protocols/Cimd_SC80.pdf
 
EMI /UCP    
External Machine Interface är en utökning av Universal Computer Protocol som ursprungligen togs fram av det holländska bolaget CMG Wireless Data Solutions, som numera ingår i Acsion. Används till viss del i Telia’s tjänst Sms Företag.
Här hittar du en protokoll beskrivning: http://www.advox.se/download/protocols/EMI_UCP.pdf

Extra sms funktioner

Kvitto på skickat sms
Statusrapport om meddelandet har levererats eller har misslyckats.

Flash Sms
SMS som visas direkt på mobilens skärm och sparas inte i mobilen. Lämpligt för t.ex. engångslösenord.

Långa sms
(Konkattenerat / sammansatta SMS)
Speciell teknik för långa sms som består av flera sms som sättas ihop i den mottagande mobilen och där visas som ett långt meddelande. Ett längre meddelande som skickas som SMS delas upp i 160 tecken delar. Som i de flesta mobiler sedan sätts ihop till ett enda meddelande.