Outlook Mobile Services, Kalender, SMS, påminnelser, reminders, notifications, calender Omnigate Outlook Mobile Services

Outlook Mobile Services

Nu har det blivit väldigt enkelt att skicka SMS från Microsoft Office 2010 (och 2007). Skicka sms till mobiltelefoner direkt via den inbyggda mobil klienten i Outlook 2010/2007. Inget behöver laddas ner eller installeras eftersom Outlook har en inbyggd funktion för att skicka sms.

Outlook Mobile Service fungerar med alla olika varianter av Omnigate. Eller som en tjänst direkt via Advox. Du kan enkelt och gratis pröva funktionen här... 

Film om hur det fungerar

 

Total integration med Outlook

Efter att ha konfigurerat Outlook klienten för Outlook Mobile Service, så kan man enkelt skicka sms (textmeddelanden) genom att välja Nytt -> textmeddelande. Dina skickade sms sparas i ”Skickat” foldern. Ej färdiga sms kan också spara sms som ”Utkast” för att senare skrivas klart och skickas.

Mobil adressbok

En ny mobil adressbok skapas. Kontakter med mobilnummer inlagt läggs automatiskt till i denna adressbok. Om du matar in en del av ett namn när du skall skicka sms, så kommer ”AutoResolve” funktionen söka efter matchande kontakter.

Skicka grupp sms

I Outlook 2010 är det lika enkelt att skicka grupp SMS som att skicka e-post till en grupp. Skapa sms grupper eller blanda mobilnummer och e-post mottagare i samma grupp. Gruppen kan vara skapad i den egna adressboken eller den företags gemensamma adressboken. För att skicka till en grupp mottagare i Outlook 2007 lägger man upp mobilnummret som en e-postadress.
 

Säkerhet

All säkerhetskonfiguration hanteras centralt av IT-avdelningen som även styr vem eller vilka grupper av personer på företaget som får tillgång till SMS-tjänsten (kostnadsskäl). IT-avdelningen kan enkelt ta fram statistik på användandet för t.ex. interndebitering,

Kalenderpåminnelser till din mobil

Det går även att konfigurera Outlook Mobile Service kontot så att vissa meddelanden, kalenderpåminnelser skickas vidare till dig när du är ute från kontoret. Man anger i kalendern om man vill att en viss påminnelse skall skickas till mobiltelefonen.

Man sätter upp önskade regler för påminnelser. Man kan även skicka kalendersamanfattningar eller endast vissa valda påminnelser.

Tekniska krav

Alla de senaste versionerna av Omnigate hanterar Outlook Mobile Services. Funktionen finns i Outlook 2010 och 2007. Inget extra behöver installeras hos användare, utan funktionen aktiveras under mobil inställningar i outlook. Då Outlook kommunicerar via https mot Omnigate servern behöver ett certifikat aktiveras om detta inte gjorts tidigare.

Skaffa Outlook SMS-konto

För de företag där enstaka personen är i behov av att kunna skicka SMS från Outlook kan Advox tillhandahålla detta som en tjänst. Kontakta Advox för mer information: 08-544 90900 eller kontakt[at]advox.se

Frågor och Svar hämtat från Microsoft sidor om Outlook Mobile Service

Introduktion till Outlook Mobile Service
Outlook Mobile Service är en ny funktion i Microsoft Office Outlook 2007 och 2010 som du använder när du vill skapa och skicka textmeddelanden och multimediemeddelanden. Läs mer..

Om du vill vidarebefordra Microsoft Office Outlook 2007-objekt, till exempel påminnelser eller e-postmeddelanden, till mobiltelefonen när du inte är på jobbet, kan du skicka dem som textmeddelanden eller multimediemeddelanden. Läs mer..
 
När du har skapat ett Outlook Mobile Service-konto skapas en mobiladressbok automatiskt. Den här adressboken innehåller alla kontakter i Outlook-mappen Kontakter som har mobilnummer. Läs mer..
 
Även om du inte är på jobbet kan du svara på viktiga e-postmeddelanden i Microsoft Office Outlook 2007 och hålla dig uppdaterad om avtalade tider genom.Förhandsgranska text- och multimediemeddelanden
När du skapar ett nytt text- eller multimediemeddelande kan du visa det i förhandsgranskningsfönstret, som är aktiverat som standard. Läs mer..

Granska eller ändra Outlook Mobile Service-kontoinställningar
I den här artikeln beskrivs hur du granskar och ändrar Outlook Mobile Service-kontot. Du kanske vill ändra det om du ändrar kontonamnet som visas i Outlook. Läs mer..
 
Med Microsoft Office Outlook 2007 kan du skicka text- och multimediemeddelanden till en mobiltelefon och ta emot meddelanden från en sådan enhet. Läs mer..
 
Textmeddelanden kan ofta vara det snabbaste och mest praktiska sättet att kontakta någon som inte är på jobbet. Med Outlook Mobile Service blir det enkelt. Läs mer..
 
Med hjälp av signaturer kan du personanpassa meddelanden för olika situationer. Om du vill ta med en signatur i ett mobilmeddelande skapar du den först. Läs mer..
Klicka i meddelandelistan på det Microsoft Office Outlook 2007 -objekt som du vill vidarebefordra. Klicka på Vidarebefordra som textmeddelande på Åtgärder. Läs mer..