Ändra Outlook Mobile Service-alternativ för att skicka textmeddelanden

Om du vill vidarebefordra Microsoft Office Outlook 2010-objekt, till exempel påminnelser eller e-postmeddelanden, till mobiltelefonen när du inte är på jobbet, kan du skicka dem som textmeddelanden eller multimediemeddelanden. Att vidarebefordra textmeddelanden är användbart när bara viktig information i meddelandet snabbt måste skickas. Det är också billigare att skicka textmeddelanden än multimediemeddelanden.

Ange formatalternativ i Outlook Mobile Service för att skicka textmeddelanden

  1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
  2. Klicka på Mobilalternativ under Mobil på fliken Inställningar.
  3. Klicka på Textmeddelande under Mobilmeddelandeformat.

Ändra leveransalternativ för textmeddelanden

  1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
  2. Klicka på Mobilalternativ under Mobil på fliken Inställningar.
  3. Du kan välja hur många meddelanden som ett vidarebefordrat Outlook-objekt kan delas upp i. Välj eller skriv ett tal mellan 1 och 20 i alternativet Trunkera efter n textmeddelanden. Alla Outlook-objekt som delas in i fler meddelanden än detta tal trunkeras och bara de första n meddelandena skickas, där n är det tal som du har valt.
  4. Klicka på OK.

Informationen på sidan är hämtat i från Microsoft