Använda mobiladressboken

När du har skapat ett Outlook Mobile Service-konto skapas en mobiladressbok automatiskt. Den här adressboken innehåller alla kontakter i Outlook-mappen Kontakter som har mobilnummer.

 

 

Söka efter kontakter i mobiladressboken

Du kan söka efter mobilkontakter på två sätt:

  Från ett text- eller multimediemeddelande

  1. Klicka på Adressbok i gruppen Namn på fliken Textmeddelande i ett textmeddelande eller på fliken Multimediemeddelande i ett multimediemeddelande.
  2. Klicka i dialogrutan Välj namn: Kontakter (Mobil) på önskad kontakt i listan med kontakter eller skriv namnet på en kontakt i rutan Sök om du vill söka efter den.
  3. Klicka i rutan Till så att den valda kontakten läggs till. Du kan markera flera kontakter samtidigt genom att trycka på CTRL och sedan klicka på önskade kontakter.
  4. Klicka på OK.
  5. De kontakter som du klickar på i dialogrutan Välj namn: Kontakter (Mobil) visas i rutan Till i text- eller multimediemeddelandet.

  I huvudfönstret i Outlook

 1. Klicka på AdressbokVerktyg-menyn.
 2. Klicka på Kontakter (Mobil) i listan Adressbok.
 3. Klicka i dialogrutan Välj namn: Kontakter (Mobil) på önskad kontakt i listan med kontakter eller skriv namnet på en kontakt i rutan Sök om du vill söka efter den.
 4. Klicka i rutan Till så att den valda kontakten läggs till. Du kan markera flera kontakter samtidigt genom att trycka på CTRL och sedan klicka på önskade kontakter.
 5. Klicka på OK.
 6. De kontakter som du klickar på i dialogrutan Välj namn: Kontakter (Mobil) visas i rutan Till i text- eller multimediemeddelandet.

Ta bort kontakter från mobiladressboken

 1. Klicka på den kontakt som du vill ta bort i dialogrutan Välj namn: Kontakter (Mobil) och tryck på DEL.
 2. Bekräfta att du vill ta bort kontakten genom att klicka på OK.

 Obs!   När du tar bort en kontakt från mobiladressboken tas den inte bort från Outlook-listan Kontakter. Det är bara mobilnumret som tas bort från kontaktens information.

När du tar bort en kontakt från Kontakter i Outlook tas den automatiskt bort från mobiladressboken.

Informationen på den här sidan är hämtat från Microsoft