Dirigera om Outlook-objekt till mobiltelefonen

Även om du inte är på jobbet kan du svara på viktiga e-postmeddelanden i Microsoft Office Outlook 2007 och hålla dig uppdaterad om avtalade tider genom att dirigera om Outlook-objekt till mobiltelefonen. Du kan konfigurera Outlook Mobile Service-kontot så att e-postmeddelanden och kalenderinformation vidarebefordras till mobiltelefonen.

Villkor för omdirigering i Outlook Mobile Service

Alla villkor för omdirigering som används i Outlook Mobile Service kan avbildas till ett motsvarande omdirigeringsvillkor i Outlook.

Villkor för omdirigering i Outlook Mobile Service Villkor för omdirigering i Outlook
Endast skickats till dig Endast skickats till dig
Där mitt namn står i rutan Till Där mitt namn står i rutan Till
När mitt namn finns med i rutan Kopia När mitt namn finns med i rutan Kopia
När mitt namn finns i rutan Till eller Kopia När mitt namn finns i rutan Till eller Kopia
Från personer eller distributionslista Från personer eller distributionslista
Med specifika ord i ämnesraden  Obs!   Du kan ange flera grupper med ord att söka efter och avgränsa dem med citattecken ("), komman (,) eller semikolon (;). Citattecknen har högst prioritet av de olika avgränsarna. Med specifika ord i ämnesraden
Markerat med hög prioritet Markeras som viktigt


Dirigera om inkommande meddelanden till mobiltelefonen

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
 2. Klicka på Meddelanden under Mobil på fliken Inställningar.
 3. Markera kryssrutan Vidarebefordra meddelanden som uppfyller alla markerade villkor under Meddelandeavisering.
 4. Markera önskade villkor.
 5. Skriv numret till de mobiltelefoner som du vill att meddelandena ska vidarebefordras till i rutan Vidarebefordra till mobilnummer.

En regel med namnet "Dirigera om som mobilmeddelande (Automatiskt genererad)" och de villkor som du anger skapas automatiskt. Du kan ändra eller ta bort den här regeln på samma sätt som andra regler i Outlook.

 1. Klicka på OK.

Dirigera om kalenderpåminnelser och -sammanfattningar till mobiltelefonen

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
 2. Klicka på Meddelanden under Mobil på fliken Inställningar.
 3. Om du vill skicka Outlook-påminnelser till mobiltelefonen markerar du kryssrutan Skicka påminnelser till mobiltelefon under Påminnelser och kalendersammanfattning.
 4. Så här skickar du kalendersammanfattningar till mobiltelefonen:
  1. Markera kryssrutan Skicka följande dags schema till mobiltelefonen kl under Påminnelser och kalendersammanfattning och välj den tid som kalendersammanfattningen ska skickas i listrutan.
  2. Markera önskade villkor.
 5. Skriv numret till de mobiltelefoner som du vill att påminnelserna och sammanfattningarna ska till skickas i rutan Skicka till mobilnummer.

 Obs!   De mobilnummer som används för att skicka påminnelser och kalendersammanfattningar behöver inte vara desamma som de mobilnummer som du vidarebefordrar Outlook-objekt till.

 1. Klicka på OK.

Ändra villkor för omdirigering av inkommande meddelanden

Så här ändrar du villkoren för omdirigering av inkommande meddelanden:

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
 2. Klicka på Meddelanden under Mobil på fliken Inställningar.
 3. Ändra villkoren under Meddelandeavisering.
 4. Klicka på OK.

Du kan också ändra motsvarande Outlook-villkor i dialogrutan Regler och aviseringar.

 1. Klicka på Regler och aviseringarVerktyg-menyn.
 2. Markera regeln Dirigera om som mobilmeddelande (Automatiskt genererad) på fliken E-postregler.
 3. Klicka på Ändra regel och klicka sedan på Redigera regelinställningar.
 4. Följ instruktionerna i regelguiden och ändra önskade villkor.

 Obs!   De ändringar som du gör i dialogrutan Outlook Mobile-avisering återspeglas automatiskt i regeln Dirigera om som mobilmeddelande (Automatiskt genererad). Om du ändrar villkoren genom att använda dialogrutan Regler och aviseringar återspeglas ändringarna automatiskt i dialogrutan Outlook Mobile-avisering.

Sluta dirigera om Outlook-objekt till mobiltelefonen

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
 2. Klicka på Meddelanden under Mobil på fliken Inställningar.
 3. Om du vill sluta vidarebefordra inkommande meddelanden till mobiltelefonen avmarkerar du kryssrutan Vidarebefordra meddelanden som uppfyller alla markerade villkor.
 4. Om du vill sluta vidarebefordra påminnelser till mobiltelefonen avmarkerar du kryssrutan Skicka Microsoft Office Outlook-påminnelse till mobiltelefonen.
 5. Om du vill sluta vidarebefordra kalendersammanfattningar till mobiltelefonen avmarkerar du kryssrutan Skicka följande dags schema till mobiltelefonen kl.
 6. Klicka på OK.


  Informationen på den här sidan är hämtat från Microsoft