Granska eller ändra Outlook Mobile Service-kontoinställningar

I den här artikeln beskrivs hur du granskar och ändrar Outlook Mobile Service-kontot. Du kanske vill ändra det om du ändrar kontonamnet som visas i Outlook eller lösenordet för den mobila tjänsten, eller om du vill anpassa kontot.


Byta namn på Outlook Mobile Service-kontot

  1. Klicka på KontoinställningarVerktyg-menyn.
  2. Markera Outlook Mobile Service-kontot som du vill ändra och klicka sedan på Ändra.
  3. Klicka på Fler inställningar.
  4. Skriv önskat namn under Kontonamn.

Byta lösenord för Outlook Mobile Service-kontot

Av säkerhetsskäl bör du byta lösenord regelbundet.

Använd starka lösenord som innehåller både gemener, versaler, siffror och symboler. Svaga lösenord innehåller inte dessa kombinationer. Starkt lösenord: Y6dh!et5. Svagt lösenord: House27. Lösenord bör innehålla minst 8 tecken. En lösenfras som innehåller minst 14 tecken är bättre. För mer information, se Hjälp till att skydda din personliga information med starka lösenord.

Det är viktigt att du kommer ihåg ditt lösenord. Om du skulle glömma ditt lösenord kan Microsoft inte återställa det. Förvara nedskrivna lösenord på ett säkert ställe på någon annan plats än den information som de ska skydda.

 Obs!   Du bör bara ändra lösenordet som sparas i Outlook när du har ändrat webbtjänstlösenordet för Outlook Mobile Service-kontot. Följ operatörens instruktioner när du ändrar lösenord till webbtjänsten.

  1. Klicka på KontoinställningarVerktyg-menyn.
  2. Markera Outlook Mobile Service-kontot som du vill ändra och klicka sedan på Ändra.
  3. Skriv lösenordet som du har fått av mobiloperatören eller som du har skapat själv under Inloggningsinformation i rutan Lösenord.

 Obs!   Du kan välja att Outlook ska minnas ditt lösenord genom att markera kryssrutan Kom ihåg lösenordet. Om du markerar det här alternativet kan alla som har tillgång till datorn komma åt kontot.

  1. Klicka på OK.
  2. Klicka på Stäng.

 

Informationen på denna sidan är hämtad från Microsoft