Lägga till eller ta bort ett Outlook Mobile Service-konto

Med Microsoft Office Outlook 2007 kan du skicka text- och multimediemeddelanden till en mobiltelefon och ta emot meddelanden från en sådan enhet. För att kunna göra det måste du lägga till och konfigurera ett Outlook Mobile Service-konto.

 

Lägga till ett Outlook Mobile Service-konto

 1. Klicka på KontoinställningarVerktyg-menyn.
 2. Klicka på Nytt på fliken E-post.
 3. Klicka på Annat och sedan på Outlook Mobile Service (textmeddelanden) i listan med servertyper.
 4. Klicka på Nästa
 5. Gör något av följande:
  • Lägg till en operatör automatiskt    
   1. Klicka på Fyll i den här informationen med hjälp av Microsoft Office Online-konfigurationen.
   2. Klicka i listan Välj land/region för din operatör på den plats där operatören finns.
   3. Klicka på namnet på operatören i listan Välj din operatör och följ operatörens instruktioner för hur du skapar kontot.
  • Lägg till en operatör manuellt    
 1. Skriv webbadressen till operatören i rutan Webbtjänstadress.
 2. Skriv användarnamnet i rutan Användar-ID och lösenordet i rutan Lösenord under Inloggningsinformation.
 3. Om du är den enda som använder datorn kan du markera kryssrutan Kom ihåg lösenordet.

 Obs!   Du bör testa kontot genom att klicka på Testa kontoinställningar.

 1. Klicka på OK.

När du vill börja använda Outlook Mobile Service-kontot och skicka mobila meddelanden avslutar du och startar om Outlook.

Ta bort ett Outlook Mobile Service-konto

 1. Klicka på KontoinställningarVerktyg-menyn.
 2. Markera det Outlook Mobile Service-konto som du vill ta bort på fliken E-post och klicka på Ta bort.
 3. När du uppmanas att bekräfta borttagningen klickar du på Ja.

 Obs!   När du tar bort ett Outlook Mobile Service-konto innebär det inte att ditt konto hos operatören tas bort. Detta påverkar bara kontoinställningarna i Outlook.

Informationen på denna sidan är hämtad hos Microsoft