Skapa och skicka textmeddelanden

Textmeddelanden kan ofta vara det snabbaste och mest praktiska sättet att kontakta någon som inte är på jobbet. Med Outlook Mobile Service blir det enkelt att skapa och skicka textmeddelanden till mobila enheter från datorn. För att kunna skicka textmeddelanden måste du först lägga till och konfigurera ett Outlook Mobile Service-konto.

 
 


Skapa ett nytt textmeddelande

 1. Klicka på TextArkiv-menyn och sedan på Textmeddelande.
 2. Skriv mottagarens e-postadress eller mobilnummer i rutan Till. Om du vill söka efter en mottagare i en adressbok klickar du på knappen Till.
 3. Skriv meddelandet i brödtexten.
 4. Om du vill kan du infoga uttryckssymboler i meddelandet. Klicka på Sträng för uttryckssymbol i gruppen Infoga på fliken Textmeddelande och sedan på önskad uttryckssymbol.

 

 

Ange högsta antal textmeddelanden

Alla textmeddelanden har en standardgräns för maximalt antal tecken, som bestäms av mobiloperatören. Om du skriver fler tecken i ett enda textmeddelande överförs de extra tecknen automatiskt till ett nytt meddelande. Du kan se hur många meddelanden som det ursprungliga meddelandet delas upp i och innehållet i respektive meddelande i förhandsgranskningsfönstret.

Du kan ange hur många textmeddelanden som kan skickas samtidigt.

 • Skriv önskat tal i rutan Maximalt antal meddelanden i gruppen Alternativ på fliken Textmeddelande.
 • För meddelanden som delas in i fler än detta antal, kommer de meddelanden som inte skickas att skuggas i förhandsgranskningsfönstret.

 

 

Skicka ett textmeddelande

För att kunna skicka ett textmeddelande som du har skapat måste du ange mottagare för det. Du kan antingen välja mottagare från någon av dina adressböcker, eller skriva dem direkt i rutan Till i meddelandet.

 1. Ange mottagarinformation.

Gör något av följande:

 • Välj mottagare från en adressbok    
  1. Klicka på Adressbok i gruppen Namn på fliken Textmeddelande.
  2. Välj önskad adressbok i listrutan. Du kan hämta mottagarinformation från valfri adressbok, bland annat Global adresslista.
  3. Markera önskade namn och klicka på Till.

 Tips!   Du kan söka efter mottagarinformation genom att skriva ett namn i rutan Sök.

 1. Klicka på OK.
 • Skriv mottagarnamn direkt    

Du kan ange mottagarinformation direkt i rutan Till i tre format:

 1. Mottagarens mobilnummer.
 2. Mottagarens e-postadress
 3. Mottagarens efternamn

Om du skriver en del av mottagarens namn kan du komplettera det med funktionen Komplettera automatiskt innan du skickar meddelandet.

 1. Klicka på Skicka.

När textmeddelandet har skickats visas det i mappen Skickat bredvid ämnesrubriken som anger att detta är ett textmeddelande.

 Obs!   Innan du skickar ett textmeddelande måste du ange minst en giltig mottagare i rutan Till, Kopia eller Hemlig kopia. Meddelandets brödtext får heller inte vara tom.

Använda funktionen för automatisk ifyllning av namn (Komplettera automatiskt)

Om du skriver en del av mottagarens namn i rutan Till ska du komplettera namnet med funktionen Komplettera automatiskt innan du skickar meddelandet.

 1. Klicka på Kontrollera namn i gruppen Namn på fliken Textmeddelande. Dialogrutan Kontrollera namn visar en lista med möjliga mottagarnamn för det du har skrivit.
 2. Markera rätt mottagarnamn och klicka på OK.

Om det finns flera delar av namn i rutan Till visas en lista med möjliga namn för respektive del. Alla giltiga adresser och mobilnummer är understrukna.

Spara ett textmeddelande

Du kan spara ett nytt textmeddelande på tre sätt:

 1. Klicka på Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst.
 2. Klicka på SparaArkiv-menyn.
 3. Tryck på ALT+F och sedan på A.

Om du stänger ett meddelandefönster som innehåller text eller media som inte har sparats, ombeds du att spara meddelandet. Klicka på Ja om du vill spara och stänga fönstret, Nej om du vill stänga fönstret utan att spara eller Avbryt om du vill gå tillbaka till meddelandefönstret.

Om du klickar på Ja sparas meddelandet automatiskt i mappen Utkast. Meddelandets ämne utgörs då av de första 30 tecknen (inklusive blanksteg) i meddelandets brödtext.

Öppna ett utkast till ett textmeddelande

 1. Klicka på mappen Utkast i navigeringsfönstret (Navigeringsfönster: En kolumn som ger åtkomst till mappar som används för att organisera informationen. Klicka på en mapp om du vill se vilka objekt den innehåller. Fönstret innehåller också avsnittet Favoritmappar och knappar för att växla mellan E-post, Kalender, Uppgifter och andra vyer.). Alla utkast till textmeddelanden anges med en  bredvid ämnesrubriken.
 2. Dubbelklicka på meddelandet som du vill öppna eller markera det med piltangenterna och tryck på RETUR.

Texten till denna sidan är hämtad från Microsoft