Ta med en signatur i ett mobilmeddelande

Med hjälp av signaturer kan du personanpassa meddelanden för olika situationer. Om du vill ta med en signatur i ett mobilmeddelande skapar du den först i Microsoft Office Outlook 2007 och konfigurerar sedan signaturen för Outlook Mobile Service-kontot. Varje gång som du skapar ett nytt mobilmeddelande eller vidarebefordrar ett Outlook-objekt som ett mobilmeddelande kan du lägga till signaturen i meddelandet.

Konfigurera en signatur för Outlook Mobile Service-kontot

  1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken E-postformat.
  2. Klicka på Signaturer.
  3. Klicka på önskat Outlook Mobile Service- konto i listan E-postkonto under Välj standardsignatur på fliken E-postsignatur.
  4. Om du vill ta med en signatur i alla nya text- och multimediemeddelanden klickar du på signaturen i listan Nytt meddelande. Om du inte vill det klickar du på (ingen).
  1. Om du vill ta med en signatur i mobilmeddelandesvar och i vidarebefordrade mobilmeddelanden klickar du på signaturen i listan Svar/vidarebefordran. Om du inte vill det klickar du på (ingen).
  2. Klicka på OK.

 Obs!   Om signaturen innehåller ett elektroniskt visitkort eller bilder, läggs de till i slutet på enbart utgående multimediemeddelanden, inte i utgående textmeddelanden. Textmeddelanden kan bara innehålla signaturer med text.

Informationen på denna sidan är hämtat hos Microsoft