Komplett e-postserver

Använd den e-postklient ni önskar
Omnigate fungerar med de flesta e-postklienter på marknaden tex Microsoft Outlook. Företag som har användare som sitter i olika datormiljöer t.ex Mac, PC, Linux, Unix, etc. kan använda Omnigate som sin gemensamma e-postserver.
 
Antispam
Skydda företaget mot den allt ökande mängden av oönskad e-post, sk spam. Omnigate 6.3 har tre oberoende metoder att stoppa spam:
- Greylisting
- Regular expressions
- RBL (realtime blackhole lists)
- E-postregler & filter
Omnigate 7 antispamskydd är konstruerade för att ge maximalt skydd med ett minimum med administration
 
Datavirusskydd
Omnigate skyddar företaget mot e-postburet datavirus och stoppar viruset innan det når användarna.
Omnigate har eget e-post filskydd, för att filtrerar bort potentiellt skadliga filer plus att Omnigate kan konfigureras tillsammans med antivirusprogram t ex från Symantec, McAfee och F-Prot. Med Omnigate 7 levereras ClamWin antivirusprogram, http://www.clamwin.com/ som ett komplement till företagets övriga antivirusprogram.
 
Internetkommunikation
Omnigate kan sköta e-postkommunikationen med Internet via protokollen SMTP, Dial-up SMTP, UUCP, Dial-up UUCP, POP3 (Multipop, Wildcard, POPkonto).
Omnigate fungerar med uppringt modem, ISDN, ADSL, Fastförbindelse, m fl.

Enkel administration

Omnigate är enkel att administrera
Omnigate finns idag installerad hos kunder som har mellan 5 - 5 000 användare.
Det behövs inte en certifieringsutbildning för att vara e-postadministratör för Omnigateservern.
 
Enkel backuphantering
Omnigate 7 är ett filbaserat e-postsystem. Att göra en backup på ett filsystem är mycket enkelt, använd bara ert vanliga backupprogram och ta med Omnigatekatalogen. Backupen är givetvis mycket viktig, då mycket av företagets arbete numera ligger lagrat som e-post.
 
WebMail & WapMail
Med Omnigates inbyggda WebMail klient kan användare ges åtkomst till sin e-post via en vanlig webläsare tex hemifrån eller från ett internetkafé.
Med WAPMailklienten kan användare ges säker åtkomst till sin e-post var de än befinner sig i världen  via en handdator eller mobiltelefon.
 
 
Plattform
Omnigate 7 är skrivet för och fungerar under Windows NT, 2000, 2003 server och Microsoft XP.
 
Hårdvara
Minimum PC, Pentium III, 800 MHz med 500 mb internminne och 50 mb hårddisk plus utrymme för meddelanden.