Skydda er e-postserver

Skydda er e-postserver från intrångsförsök och
oönskad e-post.
 

Alternativ 1, Vidare sändning från server i DMZ till intern e-postserver.  
För att skapa så säker e-postmiljö som möjligt gör man en uppsättning där man skyddar företagets e-postserver från att synas ute på Internet... Ny text fylls på här. Mera via skarpa extra editorn.

Man sätter upp Omnigate servern i DMZ. Där den tar emot all e-post som skickas till företaget, Omnigate servern ränsar ut oönskad e-post och skickar sedan all verifierad e-post vidare till den interna e-postservern.


 

1) All inkommande e-post går till Omnigate servern som står i DMZ. Endast denna server är externt synlig.
Här sker:
- Autentiserings kontroll
- Antispamfiltrering
- E-post bilage kontroll och Virusscanning.

2) Godkänd e-post skickas vidare till företagets e-postserver. Brandväggen släpper endast igenom e-post från IP adressen för DMZ servern.

3) På företagets e-postserver sker virusscanning igen med annat varumärken än på DMZ servern.
 

 

Alternativ 2, Helt stängd brandvägg för inkommande trafik.
Inre e-postserver hämtar in godkänd e-post från den yttre servern.

Uppsättning där alla portar i brandväggen stängs för inkommande trafik. Endast utgående trafik tillåts. Man sätter upp en Omnigate server i DMZ. Den tar emot all e-post som skickas till företaget, ränsar ut oönskad e-post. E-posten  lagras sedan temporärt tills den hämtas via pop hämtning från den innre Omnigate servern.


 

 

1) All inkommande e-post går till Omnigate servern som står i DMZ. Endast denna server är externt synlig.
Här sker:
- Autentiserings kontroll
- Antispamfiltrering
- E-post bilage kontroll och Virusscanning.

2) Godkänd e-post lagras temporärt.

3) Omnigate server på insidan hämtar in e-posten via POP3 hämtning. På företagets e-postserver sker virusscanning igen med annat varumärken än på DMZ servern.

 
Denna konfiguration rekomenderas till norska kommuner av det Norska Data tilsynet tv-202. Veiledning i informasjonssikkerhet
for kommuner og fylker 
[läs rekommendation]