Azenna Advox AB Integritespolicy

Data och hur vi hanterar den

För att kunna erbjuda säkra kommunikationstjänster och kommunikationsprodukter så hanterar Azenna Advox AB (Advox) två typer av data, kunddata och trafikdata. All behandling av kunddata och trafikdata inom Advox sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Kunddata

Kunddata är uppgifter som är kopplat till ett kundavtal och som berättigar till användningen av våra produkter och tjänster. Kunddata som vi hanterar är: användar-id, ip-adresser, lösenord, e-postadress och namn på personer som har rätt att använda eller få support på våra produkter och tjänster. Samt uppgifter för fakturering och programvarulicenser, såsom kundreferenser, eventuellt kundombud, fakturaadress, postadress, e-postadress, telefonnummer och kundorganisation med organisationsnummer.

Advox samlar ALDRIG in eller använder personnummer eller personlig data på någon kontaktperson, användare eller användares slutkunder. Inte heller används personlig information eller uppgifter för eventuellt bearbetning av nya potentiella kunder.

Advox lämnar aldrig ut kunddata till tredje part utan kunds medgivande. Exempel på tillfällen när kunddata kan hanteras är vid teknisk support och till kunds återförsäljare för deras vidarefakturering.

Trafikdata

Trafikdata är uppgifter som är kopplade till vad som händer när en kund använder Advox SMS-tjänster (SMS, short message service). Trafikdata hanteras endast i syfte att överföra elektroniska meddelanden via ett elektroniskt telekommunikationsnät, för att eventuellt kunna felsöka och som underlag för att kunna debitera kund enligt avtal.

Hur länge sparar vi trafikdata?

Trafikdata sparas endast för att kunna ge teknisk support och som underlag för fakturering. Trafikdata sparas maximalt i fem månader eller till fakturafordran är fullständigt reglerad.

Advox samlar aldrig in trafikdata för att koppla den till person eller till personlig information.

Trafikdata hanteras STRIKT KONFINDENTIELLT och kan omedelbart raderas om kund så kräver.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

All behandling av personuppgifter inom Advox sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Advox kan anlita externa samarbetspartners (leverantörer) att utföra uppgifter för Advox räkning, t.ex. för att tillhandahålla serverdrift och kommunikationstjänster. Advox säkerställer alltid att bolag som agerar leverantör följer reglerna och tillämplig personuppgiftslagstiftning, inom EU/EES enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Länk till förordningstexten i sin helhet hos Datainspektionen: Datainspektionen och dataskyddsförordningen (GDPR).